AA+ Bonitetna ocena za godinu 2021.

CompanyWall dodelila je u avgustu 2021. godine kompaniji ALULINE doo Sertifikat bonitetne izvrsnosti AA+ čime se potvrđuje da poslovni subjekat spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti u Srbiji.

Ovim sertifikatom CompanyWall Srbija potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2021. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AA+ kao simbola standarda za sertifikaciju. Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 meseci je izrazito niska: stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%), brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%), neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%). Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.

Vaša linija kvaliteta.
ALULINE.rs

ALULINE – 5 godina postojanja (Video)

Pet godina uspeha i odgovornog poslovanja u Srbiji

Pored brojnih usluga i rešenja koje ALULINE odvaja od konkurencije naša kompanija je jedna od onih koja ima posebno generisanu ponudu prilagodjavajući se maksimalno potrebama naših klijenata srazmerno vremenu u kome se svi nalazimo. U oktobru 2020. godnine obeležili smo 5 godina uspešnog poslovanja koje smo razvijali u korak sa razvojem modernih tehnologija.

ALULINE se može pohvaliti mnoštvom klijenata sa celokupne teritorije kako Republike Srbije tako i inostranstva kojima ovim putem ukazujemo veliku zahvalnost na ukazanom dugogodišnjem poverenju. Kompanija ALULINE je zvanično proglašena i svrstana tokom tekuće 2020. godine u grupu poslovniih subjekta s’najboljom bonitetnom ocenom u Republici Srbiji. Kompanija Aluline je mlada firma na tržištu Beograda i cele Srbije, osnovana oktobra 2015. godine, što ne znači da smo i neiskusni u ovom poslu, naprotiv, osnivač naše kompanije je g-din Zoran Vukas koji je tokom petogišnjeg razvoja kompanije postigao bogatu referentnu listu od preko 500 klijenata kako na teritoriji Srbije tako i u zemljama EU.

Svoje dugogodišnje iskustvo koje je stečeno radeći za druge firme sada je ujedinjeno u porodičnu firmu koja ima takvu poslovnu filozofiju da je zadovoljan klijent naše najveće priznanje i podstrek da radimo još više i još bolje.

Vaša linija kvaliteta.
ALULINE.rs

AA+ Bonitetna ocena za godinu 2020.

CompanyWall dodelila je u avgustu 2020. godine kompaniji ALULINE doo Sertifikat bonitetne izvrsnosti AA+ čime se potvrđuje da poslovni subjekat spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti u Srbiji.

Ovim sertifikatom CompanyWall Srbija potvrđuje da je subjekt postigao međunarodni standard bonitetne izvrsnosti i spada u grupu najuspešnijih kompanija u Srbiji. Poslovni subjekat zadovoljava kriterijume bonitetne izvrsnosti za 2020. godinu i nalazi se među najpouzdanijim preduzećima koji imaju pravo korišćenja međunarodno priznatog statusa AA+ kao simbola standarda za sertifikaciju. Preduzeća sa statusom bonitetne izvrsnosti posluju veoma uspešno, a verovatnoća za ulazak u jedan od negativnih događaja u sljedećih 12 meseci je izrazito niska: stečaj, predstečajna nagodba ili likvidacija (verovatnoća manja od 0,08%), brisanje subjekta iz poslovnog registra (verovatnoća manja od 0,81%), neprekidna blokada transakcijskih računa više od 60 dana ili više od 90 dana sa prekidima (verovatnoća manja od 0,41%). Subjekti sa bonitetnom ocenom AAA imaju verovatnoću od 98% da će bonitetnu izvrsnost ostvariti i u narednoj poslovnoj godini.Vaša linija kvaliteta.
ALULINE.rs