Fizičko lice – Sombor – Projekat – Zlatni hrast – Garažna segmentna vrata

Kompanija Aluline je izvršila uspešnu finalizaciju još jedanog projekta iz grupe segmentnih vrata za klijenta koji je fizičko lice sa teritoriji opštine Sombor. Materijal koji je korišten pri izradi je zlatni hrast. U nastavku možete pogledati neke od fotografija pri finalizaciji radova.

>>> Fizičko lice – Sombor – Projekat – Zlatni hrast – Garažna segmentna vrata


Vaša linija kvaliteta.
ALULINE.rs

Poljoprivredno gazdinstvo „Bakoš“ – Lukino selo – Projekat – Industrijska segmentna vrata

Kompanija Aluline je uspešno finalizovala još jedan u nizu projekata na poljoprivrednom gazdinstvu „BAKOŠ“ iz Lukoinog Sela. Projakt je u domenu Industrijskih segmentnih panorama vrata. U nastavku možete pogledati neke od fotografija pri finalizaciji radova.

>>> Poljoprivredno gazdinstvo „Bakoš“ – Lukino selo – Projekat – Industrijska segmentna panorama vrata.

Vaša linija kvaliteta.
ALULINE.rs